csige.bernadett@drcsige.hu 4024 Debrecen, Vár utca 2. 1. em 3. ajtó +36 70 422 7254

Bejelentővédelem

 MIRŐL SZÓL A BEJELENTŐVÉDELMI TÖRVÉNY?

2023-tól a korábbi jogi szabályozás megváltozott, így a vállalkozások egy körének előírja a Panasztörvény (2023. évi XXV. törvény), hogy a munkáltatónak kötelező bejelentővédelmi rendszert kell létrehoznia és üzemeltetnie.

Míg ez korábban csak lehetőség volt, idén már kötelező az érintett vállalkozások számára.

A bejelentési rendszerben bármilyen, a munkáltató tevékenységével összefüggő jogellenes, illetőleg jogellenesnek feltételezett magatartásra, visszaélésre vonatkozó bejelentés megtehető. A jogszabály változással érintett munkáltatóknak fel kell készülniük a törvényi követelményeknek való megfelelésre, ennek kertében 

 • gondoskodniuk kell a bejelentővédelmi rendszer jogszabálynak megfelelő kialakításáról, 
 • a rendszer működéséhez kapcsolódó dokumentáció (belső szabályzatok, adatkezelési dokumentáció, eljárási szabályokról való tájékoztatások) elkészítéséről 
 • gondoskodniuk kell a rendszer megfelelő működéséről, tehát a bejelentések akár anonim módon való megtételének biztosításáról, a bejelentett panaszok kivizsgálásáról, bejelentők tájékoztatásáról stb.

A fenti kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlen a vonatkozó jogszabályi háttér megfelelő ismerete és alkalmazása.

 MELY MUNKÁLTATÓKNAK KELL EZZEL FOGLALKOZNIA A MAGÁNSZEKTORBAN?

Azoknak a munkáltatóknak, akik legalább 50 főt foglalkoztatnak, továbbá a Pénzmosási törvény hatálya alá tartozó bizonyos foglalkoztatóknak így pl. könyvvizsgálóknak, könyvelőknek, ingatlanközvetítőknek, bizalmi vagyonkezelőknek stb.

 MIKORTÓL KÖTELEZŐ MEGFELELNI?

Legalább 250 főt foglalkoztató munkáltatóknak: 2023. július 24-től

Legalább 50 főt foglalkoztató munkáltatóknak2023. december 17-től.

 MIÉRT ÉRDEMES BEJELENTŐVÉDELMI ÜGYVÉDET MEGBÍZNIA?


 • Jogi területen, illetőleg a GDPR területén jártas szakember tud közreműködni a Panasztörvénynek való megfelelésben. Fontos kritérium ugyanis, hogy a rendszernek GDPR kompatibilisnek is kell lennie, a törvény részletes adatvédelmi szabályokat fogalmaz meg a bejelentő, a bejelentésben érintett személy személyes adataira vonatkozóan. 
 • A munkáltató szervezetén belül sokkal költségesebb és nehezebb az anonimitást, illetve a pártatlanságot garantálni, ehhez ugyanis a szervezeten belül ezen feladatok ellátására külön rendszereket kellene alkalmazni, illetőleg olyan munkavállaló(ka)t kellene alkalmaznia, aki(k)nek a függetlensége és pártatlansága biztosított, bejelentővédelmi feladataival kapcsolatban se közvetlenül, sem pedig közvetetten nem utasítható(k) és számon kérhető(k) a munkáltató által, ellenkező esetben a rendszer jogszerűtlenül működik.
 • A pártatlanságot és a bejelentő anonimitását egy független kívülálló személy tudja a leginkább garantálni, a belső megoldások alkalmazása esetében nagyobb valószínűséggel merülhet fel a rendszer szabálytalan működése. 
 • A panaszok, bejelentések fogadására, illetőleg kivizsgálására szakosodott tapasztalattal rendelkező bejelentővédelmi ügyvéd kijelölése – a függetlenség és pártatlanság biztosításával – jelentősen növeli a bizalmat a foglalkoztató iránt.

 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

Fontos, hogy a vállalkozás nem szerződhet olyan ügyvéddel bejelentővédelmi ügyvédi feladatok ellátására, akivel a bejelentővédelmi megbízás létrejöttét megelőző 5 évben akár egyetlen alkalommal is eseti, avagy állandó megbízási jogviszonyban állt. A jogszabály ezzel segíti elő a valóban pártatlan eljárást.

Ez azt jelenti, hogy a cégek nem bízhatják meg ezzel a feladattal azokat az ügyvédeket, akikhez 5 éven belül akár csak egy alkalommal is fordultak bármilyen jogi üggyel kapcsolatban vagy állandó megbízási jogviszonyban álltak/állnak, így mindenképpen új ügyvédet kell felkeresniük.


Szolgáltatáscsomagok


 Bejelentővédelmi alapszolgálatások (BASIC csomag):

 • panaszbejelentések e-mailes, telefonos, postai úton való benyújtásának biztosítása (rendelkezésre állás)
 • a bejelentők részéről megtett panaszbejelentések fogadása, valamint anonimitást biztosító továbbítása a megbízó részére
 • kapcsolattartás a bejelentővel, tájékoztatás nyújtása részére a lefolytatott vizsgálat eredményéről.

A szolgáltatáscsomag díja: egy havi fix összegű rendelkezésre állási díjból, valamint – ha bejelentés érkezik – bejelentésenként óradíjas elszámolás fizetendő díjazásból tevődik össze. A havi rendelkezésre állási átalánydíj mértéke függ a vállalkozás tevékenységi körétől, foglalkoztatotti létszámától, szerződéses partnerállományától.

 PRO bejelentővédelmi szolgáltatások:

 • panaszbejelentések e-mailes, telefonos, postai úton való benyújtásának biztosítása (rendelkezésre állás)
 • a bejelentők részéről megtett panaszbejelentések fogadása, valamint anonimitást biztosító továbbítása a megbízó részére
 • kapcsolattartás a bejelentővel, tájékoztatás nyújtása részére a lefolytatott vizsgálat eredményéről
 • a megbízó igénye szerint közreműködés a bejelentések kivizsgálásában.

A szolgáltatáscsomag díja: egy havi fix összegű rendelkezésre állási díjból, valamint – ha bejelentés érkezik – bejelentésenként óradíjas elszámolás fizetendő díjazásból tevődik össze. A havi rendelkezésre állási átalánydíj mértéke függ a vállalkozás tevékenységi körétől, foglalkoztatotti létszámától, szerződéses partnerállományától.

A szolgáltatások angol nyelven is elérhetők.