Díjszabás

Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya. Mértékét elsősorban a megbízás tárgya, értéke, a várható munkamennyiség és az ügy bonyolultsága határozza meg.

Ügyfeleim igényeitől függően mind óradíjas, mind egy összegű fix díjas alapon, továbbá ezek kombinációjával meghatározott ügyvédi díj ellenében egyaránt nyújtok jogi szolgáltatást. Állandó megbízások esetén az ügyvédi megbízási díj mértékének a meghatározására havi átalánydíjas formában, valamint havi fix átalánydíj és óradíjas elszámolás kombinációjaként is lehetőség van.

Óradíjban történő megállapodás esetén előzetesen tájékoztatom Ügyfeleimet a megbízás teljesítéséhez előreláthatólag szükséges időről.

Az ügyvédi díj nem foglalja magában a megbízás ellátásával kapcsolatban felmerülő készkiadásokat (pl. bírósági és egyéb eljárási díjak, hatósági igazgatási szolgáltatási díjak, illetékbélyeg, Debrecen közigazgatási határain kívüli utazás költségei stb).

Theme: Overlay by Kaira